Over de site

Op deze site publiceren we over recreatie en toerisme in Groningen en Friesland. De informatie is helder gerubriceerd zodat je snel ontdekt waar jij vandaag naar toe kunt gaan. Vakantiegangers doen ideeën op, maar ook de inwoners van Friesland en Groningen zelf worden geïnspireerd. Zij wonen in een prachtige, natuur-rijke omgeving.

.

Rinsumageest museum Klooster Klaarkamp Friesland

Museum over Klooster Klaarkamp (1165 -1580)

Klooster Klaarkamp stond ooit tussen Dokkum, Rinsumageest en Burdaard. Daar bekendheid aan geven is het doel van Stichting Klooster Claercamp, opgericht eind 2008. Het klooster heeft ruim vierhonderd jaar bestaan en werd in 1580 afgebroken. Met de inrichting van een museum laat de stichting in de zomermaanden zien wat de betekenis van de monniken was voor de regio.

 

museum Klaarkamp Rinsumageeest klooster Klaarkamp Friesland

De weg aan de oostelijke zijde van de Ee is kaarsrecht. Wie echter vanaf Dokkum het buurtschap Sibrandahûs passeert, bemerkt na een paar honderd meter een flinke slinger in de weg. Rechts staan boerderijen, links liggen oneffen weilanden doorsneden door kronkelige slootjes.

 

Cisterciënzer klooster

Die slootjes waren lang geleden de grachten van het grote middeleeuwse klooster Klaarkamp. De abten van dit eerste Nederlandse cisterciënzer klooster correspondeerden met pausen en koningen. De monniken voerden bovendien belangrijke waterstaatkundige werken uit.
Het klooster is rond het jaar 1165 gebouwd op een terp met de naam Ringesheim. De terp was vier meter hoog en vijf voetbalvelden groot. Er omheen lagen dubbele grachten die door een singel van elkaar werden gescheiden.

 

Friese klooster-historie

Tegen het einde van de middeleeuwen stonden in het huidige Friesland en Groningen maar liefst vijftig kloosters. Klooster Klaarkamp ontwikkelde zich tot een economisch bolwerk. In de twaalfde eeuw werden vanuit dit klooster bijvoorbeeld de vrouwenkloosters Sion bij Niawier en Genezareth bij Hallum gesticht en de mannenkloosters Bloemkamp bij Bolsward en St. Bernardus bij Aduard. De Schierstins in Feanwâlden was een uithof van klooster Klaarkamp.
Ten tijde van de Reformatie, toen de katholieke erediensten door de Staten werden verboden, zijn de

kloosters geconfisqueerd. De gebouwen werden gesloten, verkocht of afgebroken. De omvangrijke bouwsels werden gezien als een bedreiging voor de veiligheid en men vreesde dat vijandelijke Spaanse troepen het complex zouden innemen.

 

Met de grond gelijk gemaakt

Klooster Klaarkamp is rond 1580 volledig afgebroken. Het terrein is nog jaren gebruikt als openbare steengroeve. De kloostermoppen zijn in tal van gebouwen hergebruikt. De terp zelf is in de negentiende en twintigste eeuw afgegraven vanwege de vruchtbare grond, het lot van de meeste terpen in Groningen en Friesland.
De laatste resten verdwenen in het begin van de Tweede Wereldoorlog, tussen 1939 en 1941. De bekende archeoloog Albertus van Giffen deed daarbij onderzoek naar de overblijfselen en bracht de fundering in kaart. Er zijn toen ook enkele interessante bodemvondsten gedaan, nu te zien in het museum, waar tevens een archeologisch steunpunt is ingericht.
Ten zuiden van de voormalige terp waar ooit klooster Klaarkamp stond, is een natuurreservaat van Staatsbosbeheer, de Klaarkampster Mar.  Het zilte kwelwater komt hier aan de oppervlakte, wat een bijzondere zoutvegetatie tot gevolg heeft.

 

Archeologisch rijksmonument

Sinds begin 2016 hebben de voormalige Klooster Klaarkamp-terreinen, eigendom van elf grondeigenaren aan de Klaarkampsterwei, de status ‘beschermd archeologisch rijksmonument’.

museum Claercamp Rinsumageeest klooster Klaarkamp Friesland

 


Museum Klooster Klaarkamp (ook archeologisch steunpunt)

Klaarkampsterwei 6, 9105 AZ Rinsumageest

Geopend van april tot en met oktober
zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur


 

Bezocht jij al eens museum Klooster Klaarkamp?
Geef je waardering:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)
Loading...
En deel je ervaringen:
Op zoek naar meer binnenactiviteiten? Klik hier
Op zoek naar meer historische attracties? Klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *